DZIENNIK

LOGOWANIE


  Dla rodziców 6 - latków
  Rekrutacja SP8
  Rekrutacja PG4
  Folder PG4 - 2014/2015


  Kontakt
  Aktualności
  Dyżury pedagogów i psychologa
  Historia
  Nasi sponsorzy
  Wydarzenia
  Zintegrowana polityka bezpieczeństwa
  Stołówka szkolna
  Wieści z klas integracyjnych  Szkolne koło krajoznawcze
  Plan lekcji
  Zastępstwa
  Oferta konkursowa
  Osiągnięcia w konkursach
  Osiągnięcia sportowe
  Zajęcia fakultatywne z wf
  Koła zainteresowań
  Doradztwo zawodowe


  Projekt unijny


  Co u nich słychać?


  Porady dla rodziców129 KB
  
OFERTA UBEZPIECZENIOWA NNW
526 KB
  

DZIENNIK

LOGOWANIE


Nasza szkoła
     Programy i podręczniki na rok szkolny 2014/20145
     Materiały przydatne dla klasy I SP
     Statut
     Kalendarz roku szkolnego
     Kalendarz wydarzeń szkolnych
     Rozkłady materiału lekcyjnego
     Program wychowawczy SP8 - III
     Plan wychowawczy SP8 kl.IV-VI
     Program wychowawczy PG4
     Program profilaktyki ZS1
     Plan nadzoru pedagogicznego
     Regulamin pracy
     Pliki do pobrania
     Zgłaszanie szkód
     Instrukcja pomocy rzeczowej dla stron
     Procedury postępowania nauczycieli SP8
     Dla seniorów
     Regulamin korzystania z szafek szkolnych


Numery alarmowe
Nagłe zatrzymanie krążenia
Osoba nieprzytomna
Krwawienie z nosa
Zadławienie
Atak padaczki


      


 

 

 

 

 

 Regulamin
Deklaracja przystąpienia do projektu
Kontrakt w PG4
Karta projektu edukacyjnego w PG4
Karta oceny projektu
Karta oceny prezentacji
Karta samooceny
Sprawozdanie
TematyUczniowski Klub SportowyLIOOSYS CMS - web content management