DZIENNIK

LOGOWANIE


  DYREKCJA
  Kontakt
  Aktualności
  Dyżury pedagogów i psychologów
  Dyżury biblioteki szkolnej
  Rekrutacja 2020/2021
  Pomoc techniczna dla uczniów i rodziców
  DRUKI SZKOLNE  Aktualności
  Jadłospis
  Harmonogram pracy
  Kontakt
  Rekrutacja 2020/2021
  DYŻUR WAKACYJNY
  DRUKI
  COVID-19


  Informacje ogólne
  Ogłoszenia

  Co u nich słychać?


Uczniowski Klub SportowyZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI
 • W DNIU 10.06.2013 R o godzinie 18.00  odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas II A i III A PG z wychowawcami.
 • W DNIU 11.06.2013 R o godzinie 16.30  odbędzie się spotkanie rodziców   uczniów klas 0-IV SP z wychowawcami.
 • W DNIU 11.06.2013 r o godzinie 18.00  odbędzie się spotkanie rodziców

   uczniów klas V - VI SP oraz I-III PG z wychowawcami.

 


Ubezpieczenie szkoły na rok szkolny 2013/2014
Rada Rodziców SP 8 i PG 4 Chrzanów ogłasza termin składania ofert na ubezpieczenie szkoły na rok szkolny 2013/2014.
Termin składania ofert w sekretariacie ZS 1 Chrzanów to 11 VI 2013 do godz. 14.00
Ubezpieczenie powinno być skalkulowane dla wysokości 7.000 zł oraz wyższą 10.000 zł lub więcej.

Karta rowerowa - część praktyczna

W czwartek tj. 6 czerwca na 5 godz. lekcyjnej odbędzie się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla tych uczniów, którzy zaliczyli część teoretyczną. Proszę o odpowiedni strój tzn. sportowy.

Uczniowie, którzy w dniu 31 maja byli na zawodach i nie mogli podejść do egzaminu teoretycznego,  o dostarczenie arkusza egzaminacyjnego i zgłoszenie się do sali 1b na 3 godz. lekcyjnej.


GŁOSUJ NA FILM PROMUJACY CHRZANÓW
Organizatorem projektu Przystanek Ziemia Chrzanowska jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. W konkursie biorą udział wizytówki w formie materiału audiowizualnego przygotowane na podstawie pomysłów z warsztatów. Każda wizytówka musiała zawierać informacje o projekcie podane przez Organizatora.

Nasi uczniowie wzięli udział w projekcie i stworzyli wizytówkę o zaskakującym tytule "Słodka chwila"

 

Zagłosujcie na nich!!!

Wystarczy wejść na stronę projektu i zagłosować!!!!!!!


UWAGA RODZICE
Na podstawie zatwierdzonego projektu organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014 zakładającego jeden etat nauczyciela świetlicy,  Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 1 decydują ze względów organizacyjnych oraz potrzeb wynikających z działalności statutowej szkoły, że:
 •  Do świetlicy będą przyjmowane dzieci z klas 0-2
 •  rodzice dzieci klas 3 zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia informującego o zatrudnieniu obojga rodziców (opiekunów prawnych)
 • Dzieci uczęszczające do klas 4 mogą zostać przyjęte w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora szkoły, w miarę wolnych miejsc.

MIERZENIE MUNDURKÓW

Zapraszamy Rodziców przyszłych pierwszoklasistów razem z dziećmi oraz inne osoby zainteresowane kupnem mundurka na rok szkolny 2013/2014 na mierzenie mundurków w dniu 21.06.13 (piątek) od godziny 17.00 w szatni szkoły podstawowej. Zaliczka na uszycie mundurka 30 złotych.

Rada Rodziców

Wygrany filmik naszych uczniów.

Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na filmik utworzony przez uczniów naszej szkoły w projekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Opinią Internautów film okazał się najlepszą "wizytówka" w projekcie. Opinię tę podzieliło również  Jury Konkursowe.

Uczniowie biorący udział  w projekcie:

Szczygieł Kornelia, Matuszek Elżbieta  - klasa IIA

Biśta Marta, Błaszkiewicz  Karolina - klasa IIIC

Hubicka Diana - klasa III BKONKURS - wspaniałe nagrody.

Zapraszamy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w konkursie na logotyp oraz hasło programu „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”. Do wygrania są między innymi:

 • Nagrody rzeczowe związane ze zdrowym stylem życia dla szkół o wartości: za zajęcie I miejsca – 5 000zł, za zajęcie II miejsca – 3 000zł oraz za zajęcie III miejsca – 2 000zł.
 • Nagrody rzeczowe związane ze zdrowym stylem życia dla całej klasy i jej opiekuna

 


Zakończenie roku szkolnego.

W czwartek  27 czerwca 2013 w MOKSiR odbędzie się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas V, VI SP8 , II, III PG4. Zbiórka pod szkołą o 8:45.

 

W piątek  28 czerwca 2013 do szkoły przychodzą wszyscy uczniowie :

 • Godz.   8.00 Msza Św. w Kościele
 • Godz. 9.00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV SP 8 i I PG 4, następnie rozdanie świadectw w salach lekcyjnych.
 • Godz. 10.00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas II, III SP 8, następnie rozdanie świadectw w salach lekcyjnych.
 • Godz. 10:00 Spotkanie z wychowawcą,  rozdanie świadectw w salach lekcyjnych.  Uczniowie klas : V, VI SP 8 i II PG 4.
 • Godz. 11:00 Spotkanie z wychowawcą,  rozdanie świadectw w salach lekcyjnych.  Uczniowie klas III PG 4.
 • Godz. 11.30 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 0 i I SP 8, następnie rozdanie świadectw w salach lekcyjnych.

TERMINARZ NABORU DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

 1. OD 28 CZERWCA - DO 2 LIPCA 2013 R. DO GODZINY 15.00 - dostarczanie do wybranych szkół kopii świadectw i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ BĘDĄ CYCH W SYSTEMIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ
 2. do 27 czerwca do 15.00 - dokonywani ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły.
 3. 4 lipca, godzina 12.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz list kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.
 4. do 8 lipca, do 14.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie ORYGINAŁU świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej/.
 5. 9 lipca - do 12.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły
 6. do 11 lipca do godz. 10.00 - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół , które dysponują wolnymi miejscami.
 7. 12 lipca do 13.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjętych do szkół.
 8. od 27 sierpnia do 30 sierpnia - dodatkowa rekrutacja

 


Szkolna giełda używanych podręczników.
W poniedziałek 24 czerwca od 15:00 do 16:30 odbędzie się giełda podręczników. Proszę sprawdzić na stronie internetowej szkoły jakie podręczniki będą obowiązywać w roku szkolnym 2013/2014.

Rodzice Uczniów Klas I – III i V Szkoły Podstawowej!
 Istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I - III oraz V na kolejny rok szkolny.

         W przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku pozostałych kryterium dochodowe wynosi 456 zł netto na osobę  w rodzinie.

 

         Wszelkich informacji udzielają pedagog i psycholog (gabinet 23 d).

Wnioski można odbierać w gabinecie 23 d do końca czerwca, a w czasie wakacji są dostępne w sekretariacie szkoły. Proszę pamiętać o fakturach imiennych za zakupione podręczniki.         


Archiwum

2020: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień
2019: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2018: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: wrzesień, październik, listopad, grudzień

 
 

LIOOSYS CMS - web content management