DZIENNIK

LOGOWANIE


  DYREKCJA
  Kontakt
  Aktualności
  Dyżury pedagogów i psychologów
  Dyżury biblioteki szkolnej
  Stołówka szkolna
  Rekrutacja 2019/2020  Aktualności
  Jadłospis
  Harmonogram pracy
  Kontakt
  Rekrutacja 2019/2020
  DYŻUR WAKACYJNY


  Informację ogólne
  Ogłoszenia
  Co u nich słychać?


Uczniowski Klub Sportowy
DZIENNIK

LOGOWANIE

Komunikaty dotyczące zaopatrzenia uczniów w podręczniki na rok szkolny 2015/2016
Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 znajduje się w zakładce DOKUMENTY

1) Uczniowie klas: I,  II,  IV  - SP8 oraz klasy I  - PG4  będą w roku szkolnym 2015/2016  korzystać z darmowych podręczników i ćwiczeń (podręczniki i ćwiczenia zakupi szkoła z dotacji MEN). Uczniowie w/w klas, powinni jedynie zakupić wymagane podręczniki do religii (oczywiście jeżeli chodzą na religię)

2) Uczniowie pozostałych klas tj. O, III, V, VI - SP8  oraz  II, III - PG4  kupują podręczniki we własnym zakresie.

3) O dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" mogą ubiegać się:
    - uczniowie klas III SP8 pochodzący z rodzin o niskim dochodzie
    - uczniowie klas III, V, VI  SP8  oraz  klas II, III PG4  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Wnioski o przyznanie w/w dofinansowania dostępne są w sekretariacie szkoły.

Archiwum

2019: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec
2018: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: wrzesień, październik, listopad, grudzień
 
 

LIOOSYS CMS - web content management