DZIENNIK

LOGOWANIE


  DYREKCJA
  Kontakt
  Aktualności
  Dyżury pedagogów i psychologów
  Dyżury biblioteki szkolnej
  Rekrutacja 2020/2021
  Pomoc techniczna dla uczniów i rodziców
  DRUKI SZKOLNE  Aktualności
  Jadłospis
  Harmonogram pracy
  Kontakt
  Rekrutacja 2020/2021
  DYŻUR WAKACYJNY
  DRUKI
  COVID-19


  Informacje ogólne
  Ogłoszenia

  Co u nich słychać?


Uczniowski Klub SportowyKomunikat dla Rodziców kandydatów do klasy I

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca poz. 493  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U poz 493 z 2020r. z późniejszymi zmianami) Komisja rekrutacyjna podaje w formie elektronicznej listę kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Szarych Szeregów w Chrzanowie na rok szkolny 2020/2021 r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych znajduje się w zakładce:

Rekrutacja 2020/2021 (po lewej stronie).

 

Przypominamy, że w dniach od 5 maja  do 11 maja 2020 ( do godz. 15. 00)  Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji  powinni złożyć pisemne oświadczenie o woli przyjęcia dziecka.


Gotowe do podpisania druki oświadczeń będą dostępne

  • na portierni szkoły
  • na stronie szkoły (zakładka Rekrutacja 2020/2021 po lewej stronie) druki oświadczeń wypełnione elektronicznie należy odesłać na adres: sekretariat8@interia.pl

 

W dniu 13 maja do godz. 13.00  będzie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych do naszej szkoły.

 

 


Zdalna Szkoła

Gmina Chrzanów - Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im.Szarych Szeregów w Chrzanowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Celem projektu jest zapewnienie sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli, niezbędnego do nauki zdalnej.

Dofinansowanie projektu z UE:100 000,00 zł dla Gminy Chrzanów, w tym dla Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im.Szarych Szeregów w Chrzanowie   15.000zł.
Komunikat
Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego od 6 maja ponownie mogą zostać otwarte przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jednak kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały pozostawione dyrektorom przedszkoli i samorządom jako organom prowadzącym.
Zdalna Szkoła

Zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie


Komunikat dla Rodziców kandydatów do klasy I

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca poz. 493  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U poz 493 z 2020r. z późniejszymi zmianami) Komisja rekrutacyjna podaje w formie elektronicznej listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Szarych Szeregów w Chrzanowie na rok szkolny 2020/2021 r.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych znajduje się w zakładce:

Rekrutacja 2020/2021 -> Aktualności (po lewej stronie).

 


Zakaz wstępu - obiekt zamknięty
Stosując się do wytycznych związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu  epidemii informuję, że boiska  sportowe nadal pozostają zamknięte.

Informacje o zmianach dotyczących funkcjonowania obiektów sportowych będą przekazywane na bieżąco.


Stopniowe wznowienie pracy w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
Szanowni Rodzice,

 

Informuję, że z dniem 18 maja 2020r. następuje stopniowe wznowienie pracy w  Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami  Integracyjnymi   im. Szarych Szeregów w Chrzanowie w okresie stanu epidemii.

 

Harmonogram wznawiania zajęć:

  •  0d 18 maja 2020r. -  możliwość  wprowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, po zgłoszeniu nauczycielowi ( OŚWIADCZENIA )
  • Od 25 maja 2020r. -  możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla uczniów kl. I-III z elementami zajęć dydaktycznych ( DEKLARACJA + Oświadczenia )
  • Od 25 maja 2020r. organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klasy 8, po zgłoszeniu nauczycielowi przedmiotu ( OŚWIADCZENIA )
  • Od 1 czerwca 2020r. - organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas.  po zgłoszeniu nauczycielowi przedmiotu ( OŚWIADCZENIA )

 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w szkole będą realizowane zgodnie z godzinami wskazanymi przez rodziców w deklaracjach przyjęcia ucznia na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych,  jednak nie dłużej niż dotychczasowy czas pracy świetlicy.

 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  liczba miejsc na zajęciach opiekuńczo - wychowawczych i konsultacjach jest ograniczona.

 

  • W czasie pracy szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sal zostaną usunięte dywany, ograniczona zostanie ilość sprzętów, zabawek, uczniowie nie będą mogli przynosić żadnych swoich zabawek, przedmiotów) oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania  i odbierania uczniów oraz ich pobytu w szkole. 
  • Uczniowie będą odbierani/oddawani rodzicom przy drzwiach wejściowych do szkoły. Zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły będą się odbywały wyłącznie za zgodą rodziców oraz po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.
  • Harmonogram konsultacji odbywających się na terenie szkoły będzie przekazany uczniom przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych. Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest złożenie przez ucznia w dniu,  w którym  po raz pierwszy uczestniczy w  konsultacjach, oświadczeń określonych w Procedurach bezpieczeństwa , podpisanych przez rodziców.

W czasie epidemii pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami dydaktyki mają  uczniowie, których rodzice nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

 

Deklarację przyjęcia ucznia kl.I-III do szkoły na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami dydaktyki w czasie epidemii oraz oświadczenia należy składać  od 18.05.2020r. do 20 05.2020r. do godz.14.00. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły.


(SZKOŁA->DRUKI SZKOLNE)

 

Własnoręcznie podpisane dokumenty należy dostarczyć w formie skanu  na adres mailowy szkoły: sekretariat8@interia.pl,  bądź w formie papierowej  do skrzynki pocztowej znajdującej się w szkole ( PORTIERNIA )

 

Proszę rodziców o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w czasie epidemii i ich przestrzeganie. 

 

Jadwiga Banasik
dyrektor szkoły

KORONAWIRUS - TELEFONY KONTAKTOWE

 

Organ Prowadzący

Telefon Nr – 32 758 50 00

Telefon Nr  - 32 758 51 52

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie

Telefon Nr 1 – 32 623 24 07

Telefon Nr 2  - 600 965 908

 

Nowy Szpital w Olkuszu

Telefon Nr 1 – 41 240 12 72

Telefon Nr 2  - 41 240 12 76

 

Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego w Krakowie

Telefon Nr 1 – 12 392 11 09

Telefon Nr 2  - 12 392 19 89

 


 


KONKURS „TRZYMAJ FORMĘ!”


Harmonogram konsultacji dla klas 8

O tym należy pamiętać podczas egzaminu

Dzień Dziecka
a to nasze filmowe życzenia ;-)  
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2594496


Archiwum

2020: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik
2019: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2018: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: wrzesień, październik, listopad, grudzień

 
 

LIOOSYS CMS - web content management