DZIENNIK

LOGOWANIE


  DYREKCJA
  Kontakt
  Aktualności
  Dyżury pedagogów i psychologów
  Dyżury biblioteki szkolnej
  Stołówka szkolna
  Rekrutacja 2020/2021  Aktualności
  Jadłospis
  Harmonogram pracy
  Kontakt
  Rekrutacja 2020/2021


  Informacje ogólne
  Ogłoszenia

  Co u nich słychać?


Uczniowski Klub SportowyMAMY CERTYFIKAT „SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO”!!!

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł.insp. Paweł Dzierżak wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim wręczyli  3.10.13  NASZEJ SZKOLE certyfikat  „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo". Jest on wręczany tylko tym placówkom, które wzorowo realizują założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany jest w Małopolsce już od 9 lat, a certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo" uzyskało już 250 szkół.

Projekt ten wzorowano na bazie doświadczeń policji holenderskiej. Jego głównym założeniem  jest budowanie lokalnie środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa. W projekcie ważne jest, aby każdy podmiot wykazał się zaangażowaniem - każdy określa swój zakres kompetencyjny  i zobowiązuje się do realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa szkoły.

Idea budowania bezpiecznych przestrzeni, poszerzania wiedzy prawnej uczniów, nauczycieli i rodziców, wdrażanie algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole, profilaktyka w zakresie tzw.  zachowań  ryzykownych   oraz wiele innych  elementów wpływających zarówno na stan bezpieczeństwa  jak i poczucie bezpieczeństwa są częściami składowymi w realizacji Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w każdej ze szkół. Idea projektu polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i  społeczne. To edukacja prawna i uczenie właściwych postaw i zachowań od najmłodszych lat. Powrót


 
 

LIOOSYS CMS - web content management