DZIENNIK

LOGOWANIE


  DYREKCJA
  Kontakt
  Aktualności
  Dyżury pedagogów i psychologów
  Dyżury biblioteki szkolnej
  Stołówka szkolna
  Rekrutacja 2020/2021  Aktualności
  Jadłospis
  Harmonogram pracy
  Kontakt
  Rekrutacja 2020/2021


  Informacje ogólne
  Ogłoszenia

  Co u nich słychać?


Uczniowski Klub SportowyOGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNO - LITERACKI

"Korowód Świętych"
pod mecenatem Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.


REGULAMIN
I Organizator:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów w Krakowie, ul. Żabia 20.
II Cele konkursu:
• rozbudzanie zainteresowań życiem i działalnością Świętych oraz historią
• kształtowanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania fotografią oraz formami literackimi (dziennikarskimi)
• uwrażliwianie i zachęcanie do dokumentowania ponadczasowych wartości kultywowanych w życiu i społeczności szkolnej
• promowanie patriotycznego modelu wychowania młodzieży
• konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń młodych artystów
• rozwijanie umiejętności dostrzegania powiązań pomiędzy przeszłością ,a   współczesnością
• kształtowanie wśród młodzieży i dzieci wrażliwości na słowo pisane.
III Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.
2. Tematyka prac dotyczy sylwetki wybranego Świętego, wpływu jego dokonań na problemy współczesnego świata; może być literacką refleksją nad dążeniem do doskonałości, poszukiwaniem wzorców do naśladowania.

Konkurs polega na wykonaniu dokumentacji fotograficznej lub literackiej z przebiegu "  Korowodu Świętych" we własnej szkole.
Należy przesłać:

  • klasy 1-3 szkoły podstawowej-1-5 zdjęć o formacie min. 10x15
  • klasy 4- 6 oraz gimnazjum-1-5zdjęć o formacie min. 10x15 oraz pracę pisemną (np. list, sprawozdanie, wywiad, artykuł, reportaż, opowiadanie, wiersz). Ocenie podlega fotografia wraz z tekstem.

3. Każda praca powinna być opisana zgodnie z metryczką dołączoną do regulaminu konkursu. (załącznik 1)
IV Kontakt:
zsoi4@op.pl ; tel.12 658-84-22
V Termin i miejsce nadsyłania prac:
Termin upływa 22.11.2013 r., prace dostarczone po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.
Prace należy przesłać na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich
Noblistów ul . Żabia 20, 30-809 Kraków z dopiskiem: KONKURS
FOTOGRAFICZNO – LITERACKI „Korowód Świętych”.
VI Nagrody:
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatorów: rektor UP JPII, katecheta, artysta fotografik, nauczyciel języka polskiego.
2.Jury wybierze trzy najciekawsze prace na poziomie klas 1-3, 4-6 i gimnazjum.
Organizatorzy przewidują wyróżnienia za szczególne wrażenia artystyczne.
3. Autorzy nagrodzonych prac za pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają Grand Prix Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz nagrody rzeczowe.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20.12.2013 r. na stronie Szkoły:
www.zsoi4.pl. w zakładce konkursy
IX Uwagi dodatkowe:
1. Prace niezgodne z regulaminem oraz zniszczone w wyniku transportu nie będą oceniane przez jury.
2. Prace nieodebrane do 22.12.2013 r. przechodzą na rzecz organizatorów.Powrót


 
 

LIOOSYS CMS - web content management