DZIENNIK

LOGOWANIE


  DYREKCJA
  Kontakt
  Aktualności
  Dyżury pedagogów i psychologów
  Dyżury biblioteki szkolnej
  Rekrutacja 2020/2021
  Pomoc techniczna dla uczniów i rodziców
  DRUKI SZKOLNE  Aktualności
  Jadłospis
  Harmonogram pracy
  Kontakt
  Rekrutacja 2020/2021
  DYŻUR WAKACYJNY
  DRUKI
  COVID-19


  Informacje ogólne
  Ogłoszenia

  Co u nich słychać?


Uczniowski Klub SportowyPorady dla rodziców

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej
Internet
Szkoła bez przemocy
Dopalacze
Dopalacze - ulotka
BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD NARKOTYKÓW...
Porady dla rodziców - uzależnienia
Przemoc rówieśnicza


SZKOŁA DLA RODZICÓW

W roku szkolnym 2016/2017 Publiczne Gimnazjum nr 4 planuje zorganizowanie spotkań warsztatowych dla chętnych rodziców. Osobami prowadzącymi zajęcia będą pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chrzanowie.

Szkoła dla rodziców i wychowawców to ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców, nauczycieli i tych wszystkich, którym zależy na dobrej komunikacji z innymi.

Główne motto Szkoły dla rodziców i wychowawców brzmi: „Wychowywać to kochać i wymagać" Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń i scenek. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Tematyka zajęć:

* wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,

* rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

* aktywne, wspierające słuchanie,

* motywowanie dziecka do współdziałania,

* modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

* uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

* wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

* budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

* konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły".

Szkoła dla rodziców i wychowawców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Realizatorki programu: Marta Piechowicz, Elżbieta Szklarczyk,

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pedagogiem gimnazjum Agnieszką Koniuch.

 Telefony Zaufania

Narkomania 801 199 990 czynny codziennie w godz. 16-21

                   Uzależnienia behawioralne 801 889 880 czynny codziennie w godz. 17-22


  
 

LIOOSYS CMS - web content management