DZIENNIK

LOGOWANIE


  DYREKCJA
  Kontakt
  Aktualności
  Dyżury pedagogów i psychologów
  Dyżury biblioteki szkolnej
  Stołówka szkolna
  Rekrutacja 2019/2020  Aktualności
  Jadłospis
  Harmonogram pracy
  Kontakt
  Rekrutacja 2019/2020
  DYŻUR WAKACYJNY


  Informację ogólne
  Ogłoszenia
  Co u nich słychać?


Uczniowski Klub Sportowy
DZIENNIK

LOGOWANIE

Stypendia i nagrody

Wniosek o Stypendium Burmistrza Miasta Chrzanowa

150 KB
  21 KB
   Stypendium ministra


Stypendium św.Mikołaja

 

4-22 września - termin składania wniosków stypendialnych przez uczniów na rok szkolny 2017/2018 do koordynatora szkolnego (p. Edyty Szczurek w sali 22A) Kryteria przyznawania Stypendiów
1. Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli:

a. potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych). Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentu przedstawiających dochody wskazanych w Zasadach dokumentowania i obliczania dochodu (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
Do dochodu nie wlicza się: stypendiów, zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej, dopłat bezpośrednich dla rolników oraz świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus.

b. uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż: 4,5 w szkole podstawowej, 4,3 w gimnazjum. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brana jest średnia ocen ze stopnia szkoły, którą ukończył w poprzednim roku;


c. wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe (w tym udział w olimpiadach, konkursach), sportowe lub artystyczne.

 

Dokumenty do pobrania

 

regulamin

 

wniosek


 
 

LIOOSYS CMS - web content management