DZIENNIK

LOGOWANIE


  DYREKCJA
  Kontakt
  Aktualności
  Dyżury pedagogów i psychologów
  Dyżury biblioteki szkolnej
  Stołówka szkolna
  Rekrutacja 2019/2020  Aktualności
  Jadłospis
  Harmonogram pracy
  Kontakt
  Rekrutacja 2019/2020
  DYŻUR WAKACYJNY


  Informację ogólne
  Ogłoszenia
  Co u nich słychać?


Uczniowski Klub Sportowy
DZIENNIK

LOGOWANIE

Informacje ogólne


311 KB
   Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8

z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

rok szkolny 2018/2019

 

Prezydium

Przewodniczący: Karol Kieruzal

Z-ca Przewodniczącego: Agnieszka Brzana

Skarbnik: Katarzyna Kozub

Sekretarz: Sebastian Matyjaśkiewicz

Członkowie prezydium: Maciej Kulawik

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Krzysztof Kawala

Członkowie komisji: Lucjan Wind

______________________________________________________________________

 

Wysokość składki na Radę Rodziców:

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

a) za jedno dziecko w szkole - 60 zł

b) za dwoje i więcej dzieci w szkole - łącznie 60 zł (wpłata podzielona proporcjonalnie na każde z dzieci).

Za każde z dzieci wpłaty należy dokonywać tylko i wyłącznie w oddziale szkolnym do którego dziecko uczęszcza.

Termin wpłaty składki na Radę Rodziców: do 31 października 2018r.

Ostateczny termin upływa z dniem: 31 stycznia 2019r.


 

Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8

 

50 1020 2384 0000 9302 0187 2720

PKO BP SA

 

Osoby, które chcą wpłacić składkę na Radę Rodziców bezpośrednio na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8 prosimy aby dokonywane wpłaty opisywały w następujący sposób:

tytułem: wpłata na Radę Rodziców SP8, imię i nazwisko ucznia, oddział szkolny do którego uczęszcza dziecko.

________________________________________________________________________

Bonus dla oddziałów szkolnych (klas) od Rady Rodziców SP8

Informujemy, że zgodnie z § 12 ust. 9 Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8:

Oddziały szkolne (klasy), które zbiorą środki na Radę Rodziców w wysokości co najmniej 80% sumarycznej kwoty wpłat, przypadających na dany oddział szkolny i dokonają przekazania zgromadzonych środków na Radę Rodziców, otrzymają prawo do zwrotu 20% przekazanej kwoty do wykorzystania na cel ustalony przez wychowawcę oddziału szkolnego (klasy) i Radę Oddziałową (np. dopłata do wycieczki klasowej, wyjścia do kina, teatru, wyposażenia sali klasowej).

Przekazanie środków następuje jeden raz w danym roku szkolnym na pisemny wniosek wychowawcy oddziału szkolnego (klasy), podstawą ich rozliczenia jest rachunek/faktura wystawiona na Radę.

________________________________________________________________________

 

  
 

LIOOSYS CMS - web content management