DZIENNIK

LOGOWANIE


  DYREKCJA
  Kontakt
  Aktualności
  Dyżury pedagogów i psychologów
  Dyżury biblioteki szkolnej
  Stołówka szkolna
  Rekrutacja 2019/2020  Aktualności
  Jadłospis
  Harmonogram pracy
  Kontakt
  Rekrutacja 2019/2020


  Informację ogólne
  Ogłoszenia
  Co u nich słychać?


Uczniowski Klub Sportowy
DZIENNIK

LOGOWANIE

Zastępstwa


33 KB
   Plan lekcji na II półrocze roku szkolnego 2018/2019 
obowiązuje od 28.01.2019


LEKCJA

GODZINY LEKCYJNE

SKRÓCONE

GODZINY LEKCYJNE

1

  8.00 -   8.45

  8.00 -   8.30

2

  8.50 -   9.35

  8.35 -   9.05

3

  9.45 - 10.30

  9.15 -   9.45

4

10.40 - 11.25

  9.55 - 10.25

5

11.35 - 12.20

10.35 - 11.05

6

12.30 - 13.15

11.15 - 11.45

7

13.35 - 14.20

11.55 - 12.25

8

14.25 - 15.10

12.40 - 13.10

9

15.20 - 16.05

13.20 - 13.50

10

16.10 - 16.55

14.00 - 14.30

11

17.00 - 17.45

14.35 - 15.05ZASTĘPSTWA

 


Szanowni Rodzice uczniów Szkoły odstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

Informuję, iż z uwagi na planowane na 8 kwietnia 2019 r. rozpoczęcie strajku nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, zajęcia dydaktyczne nie będą się odbywały do odwołania, tj. do zakończenia strajku.

Z uwagi na fakt, iż obowiązek zorganizowania opieki nad uczniami spoczywa na dyrektorze szkoły, wszystkim uczniom, którzy podczas strajku będą uczęszczali do szkoły, zapewnione zostaną zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy szkoły, zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, a dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej - zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy.

O ewentualnym odwołaniu strajku lub o terminie jego zakończenia zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.

Bardzo proszę o systematyczne przeglądanie dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły
w okresie przed planowanym terminem rozpoczęcia strajku, a także w czasie trwania strajku.

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

 


Uwaga Rodzice i uczniowie

 

1.      W dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 roku uczniowie klas III gimnazjum przystępują do egzaminów gimnazjalnych. W tych dniach pozostali uczniowie mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.      W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku uczniowie klas VIII przystępują do egzaminów ósmoklasisty. W tych dniach pozostali uczniowie mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3.      W dniach 10-19 kwietnia oraz 23 kwietnia 2019 roku oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem ustalonym na poszczególne dni.

4.      W dniach 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019r. uczniowie mają wiosenną przerwę świąteczną

5.      W dniach 18, 19 i 23  kwietnia 2019 roku nauczyciele pełnią dyżur w świetlicy szkolnej zgodnie z przygotowanym harmonogramem.
 
 

LIOOSYS CMS - web content management